Com associar-se

Afiliació

Poden ser membres d’aquesta Associació tots els empleats del Grup Endesa Catalunya, afectats per expedients de regulació d’ocupació (ERO’s), des del moment en què compleixin els requisits que els permeti ser candidats d’accés al ERO, independentment de la seva data d’afectació, situació de disponibilitat i empresa de procedència. L’Associació EREGECAT, està a la disposició dels afiliats per atendre consultes i defensar els seus interessos, en les situacions de prejubilació i jubilació.

Per descarregar el formulari d’alta   pulsar aqui

La inscripció pot realitzar-se:

-. Lliurant el formulari personalment en la nostra oficina.

-. Per internet, enviant el formulari degudament emplenat per correu electrònic a: eregecat@erege.org

-. Per correu postal, enviant el formulari a l’adreça següent:

EREGECAT C/ Nàpols, 104, entresòl 5ª  –  08013 – Barcelona

Quota d’associat

Segons acord adoptat en Assemblea General, es va aprovar cobrar una aportació inicial de 75 €, que inclou:

1.- Quota d’entrada de 45 €

2.- Quota anual de 30 €