La nostra Associació

Qui som 

L’Associació d’Empleats del Grupo Endesa-Catalunya, és una Entitat sense ànim de lucre legalment constituïda. Agrupa a un col·lectiu afectat per Expedients de Regulació d’Ocupació, els seus integrants s’han associat lliurement i les seves decisions no estan subjectes a dependències de caràcter polític, sindical o empresarial, que poden minvar la defensa dels seus interessos comuns, tant econòmics com a socials.

Objectius Realitzar un continu seguiment i rigorós control dels acords contractuals dels diferents ERO’s, Plans de Pensions o altres assumptes que afectin als socis, indistintament de les seves empreses d’origen.

Orientació de la defensa dels seus interessos

Sempre es disposarà d’un equip de professionals qualificats en matèria laboral, actuarial i fiscal, amb la finalitat que existeixi un correcte assessorament, per garantir els interessos generals del col·lectiu associat.

Estatuts Aquesta Associació es regirà pels Estatuts que va presentar la Junta Directiva a l’Assemblea General, que van ser aprovats amb data 28-04-2015, sent al seu torn derogats els anteriors.

Per descarregar els Estatuts prémer aquí

Junta Directiva:

El 28 d’abril de 2015, l’Assemblea General va triar per unanimitat, els membres que integren la Junta Directiva per al període 2015 – 2020, quedant aquesta conformada pels següents socis/es

Presidenta: Assumpta Mas Almató

Vicepresident: Josep Maria Massó Urgellès

Secretaria: Margarida Gaza Rifà

Vocals:  Jorge Caus Mirambell   –  Pere Dura Biosca  –  Joan Faidella Munill  –  Aureli Llauradó Salomó  –  Ma. Montserrat Castellà Guerri  –  Serafin Molina Delgado

 

Història

A Barcelona, el dia 13 de novembre de 2000 es constitueix l’ASOCIACIÓ D’ EMPLEATS DEL GRUP ENDESA-CATALUNYA, AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ. En aquest acte es trien per votació els primers càrrecs de la Junta Constituent.

En aquesta Assemblea Constituent s’aproven els Estatuts pels quals es regirà l’Associació.

Presentació i aprovació d’Estatuts

El dia 5 de desembre de 2000, es presenten per legalitzar els Estatuts de l’Associació davant el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Són aprovats el dia 29 de gener de 2001.

Primera Assemblea General

El dia 14 de desembre de 2000, es realitza la primera Assemblea de socis en el saló d’actes de l’edifici Vilanova d’ENDESA. Es tracten els següents punts de l’ordre del dia:

Lectura dels Estatuts de l’Associació. Es va lliurar un exemplar dels mateixos a cadascun dels assistents.

Es va concretar la data del dia 17 de gener de 2001, en el mateix lloc, realitzar una Assemblea amb la finalitat de triar a la primera Junta Directiva.

S’acorda una quota anual de 5.000 ptes., per al finançament de les activitats de l’Associació

Segona Assemblea General

El dia 17 de gener de 2001 es realitza la segona Assemblea de socis en el saló d’actes de l’edifici Vilanova.

Les afiliacions rebudes d’associats fins al moment ascendien a 210 sol·licituds. (afectats de ERE-1 d’ENHER)

Es presenten les candidatures i elecció de la Primera Junta Directiva, en substitució de l’òrgan constituent.

L’Ampliació A principis de l’any 2001, es va decidir ampliar l’afiliació a tots els companys procedents de les empreses del Grup Endesa a Catalunya, afectats per qualsevol Expedient de Regulació d’Ocupació.

A aquests companys ara hem de dir-los, “ja no esteu sols… som més i estem amb vosaltres”. Amb l’ànim col·lectiu està molt clar que defensar els interessos de tots serà més fàcil.

Junta Constituent

President: Javier Clavería Buetas

Secretari: Blas Zafra Fernández

Vocals:

Miguel Laborda Pins

Santiago Mena Aguayo

Manuel Castellví Arbol

Julián Martín González

Des d’aquesta pàgina, volem oferir a aquests companys el nostre més sincer agraïment, així com, a tots els que van col·laborar en la fundació d’aquesta Associació.